Bổ sung 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch


Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ KH&ĐT về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

source https://dautubds.baodautu.vn/bo-sung-3-khu-cong-nghiep-tinh-dong-nai-vao-quy-hoach-d135749.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X