Hà Nội: Đề xuất cơ chế, sớm cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư cũ


Hà Nội đã giao các nhà đầu tư thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại 30 khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

source https://dautubds.baodautu.vn/ha-noi-de-xuat-co-che-som-cai-tao-va-xay-dung-lai-nha-chung-cu-cu-d135755.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X