Loại khu công nghiệp Long Hậu 3 khỏi Quy hoạch phát triển KCN Việt Nam


Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.

source https://dautubds.baodautu.vn/loai-khu-cong-nghiep-long-hau-3-khoi-quy-hoach-phat-trien-kcn-viet-nam-d135820.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X