Ngành kính xây dựng Việt Nam: Doanh nghiệp nội làm chủ sân nhà


Trong cuộc cạnh tranh gay gắt của thị trường kính xây dựng, từ chỗ lệ thuộc vào nhập khẩu thì nay các doanh nghiệp trong nước đã rất kiên cường và nỗ lực để “làm chủ sân nhà”.

source https://dautubds.baodautu.vn/nganh-kinh-xay-dung-viet-nam-doanh-nghiep-noi-lam-chu-san-nha-d135714.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X