NOVAON cung cấp giải pháp quản trị trải nghiệm khách hàng cho Cen Homes


NOVAON chính thức ký kết và khởi động dự án cung cấp Hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng trực tuyến cho Cen Homes. Tư vấn và triển khai dự án này là OnCustomer.

source https://dautubds.baodautu.vn/novaon-cung-cap-giai-phap-quan-tri-trai-nghiem-khach-hang-cho-cen-homes-d135540.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X