Dịch Covid-19 khiến thị trường địa ốc gặp nhiều khó khăn, nhưng khi dịch được kiểm soát thị trường dần ấm lên vào những tháng cuối năm. Dòng tiền của giới đầu tư bắt đầu rục rịch quay trở lại.

from Bất động sản https://ift.tt/3aD0atb
via Xem thêm