Đất Xanh Services ước đạt trên 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế


Đất Xanh Services, đơn vị phụ trách mảng dịch vụ môi giới bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh ước đạt lợi nhuận sau thuế trên 800 tỷ đồng năm 2020.


via

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X