Bất động sản công nghiệp - đòn bẩy cho đô thị Thái Nguyên cất cánh


Với chỉ số FDI tăng trưởng mạnh, số lượng nhà máy, khu công nghiệp mới liên tục xuất hiện, Thái Nguyên trở thành miền đất hứa của giới đầu tư bất động sản.


via

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X