Bổ sung 2 khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch


Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam.

source https://dautubds.baodautu.vn/bo-sung-2-khu-cong-nghiep-tinh-hung-yen-vao-quy-hoach-d136052.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X