Cơ hội nhập tịch Grenada, xin visa E-2 khi đầu tư Kimtpon Kawana Bay


Nhà đầu tư có thể chọn mua bất động sản thuộc dự án Kimtpon Kawana Bay với mức đầu tư từ 220.000 USD để có cơ hội trở thành công dân Grenada.


via

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X