Việc doanh nghiệp địa ốc “đánh bắt xa bờ” đã mở ra nhiều cơ hội mới mẻ, nhưng nếu không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, thì họ vẫn có thể gặp rủi ro, thậm chí thua lỗ.

source https://dautubds.baodautu.vn/doanh-nghiep-dia-oc-chuyen-huong-phat-trien-thi-truong-moi-d135950.html