Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh 2.900 tỷ đồng tại Bắc Ninh


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

source https://dautubds.baodautu.vn/dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-kcn-nam-son---hap-linh-2900-ty-dong-tai-bac-ninh-d136417.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X