Những đòn bẩy cho bất động sản công nghiệp phát triển


Theo các chuyên gia, tác động của hạ tầng cùng làn sóng chuyển dịch nhà máy khỏi Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thị trường bất động sản công nghiệp tại các tỉnh.


via

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X