NovaWorld Ho Tram ra mắt phân kỳ phong cách Nam Mỹ


Habana Island thuộc NovaWorld Ho Tram sở hữu thế đất độc đáo với một mặt giáp biển, một mặt giáp sông, khuấy động thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đầu năm.


via

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X