Tạo lập quỹ đất, chuyện sống còn của doanh nghiệp bất động sản


“Dù trong giai đoạn trước mắt hay tầm nhìn dài hạn, tạo lập quỹ đất vẫn được xác định là chiến lược phát triển trọng tâm, thậm chí là câu chuyện sống còn của doanh nghiệp”.

source https://dautubds.baodautu.vn/tao-lap-quy-dat-chuyen-song-con-cua-doanh-nghiep-bat-dong-san-d136170.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X