Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật đất đai sửa đổi


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

source https://dautubds.baodautu.vn/tong-ket-thi-hanh-luat-dat-dai-va-xay-dung-du-an-luat-dat-dai-sua-doi-d135989.html

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X