Trung Nguyên Legend đầu tư dự án 'Thành phố Cà phê'


Trung Nguyên Legend đầu tư Thành phố Cà phê quy mô 45,45 ha với đa dạng loại hình sản phẩm bất động sản cùng nhiều tiện ích hiện đại.


via

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X