Danh sách 81 đường tại Quận 4 ở HCM - cập nhật T5/2022 kèm bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022

Xin chào các bạn, đây là danh sách 81 đường tại Quận 4 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 81 các đường ở Quận 4 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường BẾN VÂN ĐỒN - Xem giá đất đường BẾN VÂN ĐỒN

2. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3

3. Đường CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI - Xem giá đất đường CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI

4. Đường ĐINH LỂ - Xem giá đất đường ĐINH LỂ

5. Đường ĐOÀN NHƯ HÀI - Xem giá đất đường ĐOÀN NHƯ HÀI

6. Đường ĐOÀN VĂN BƠ - Xem giá đất đường ĐOÀN VĂN BƠ

7. Đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE - Xem giá đất đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE

8. Đường ĐƯỜNG 10C - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10C

9. Đường ĐƯỜNG 20 THƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 20 THƯỚC

10. Đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH

11. Đường ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG PHƯỜNG 1

12. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1

13. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2

14. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3

15. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4

16. Đường ĐƯỜNG SỐ 5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5

17. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6

18. Đường ĐƯỜNG SỐ 7 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7

19. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8

20. Đường ĐƯỜNG SỐ 9 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9

21. Đường ĐƯỜNG SỐ 10 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10

22. Đường ĐƯỜNG SỐ 10A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10A

23. Đường ĐƯỜNG SỐ 10B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10B

24. Đường ĐƯỜNG SỐ 11 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11

25. Đường ĐƯỜNG SỐ 12 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12

26. Đường ĐƯỜNG SỐ 12A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12A

27. Đường ĐƯỜNG SỐ 13 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13

28. Đường ĐƯỜNG SỐ 15 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15

29. Đường ĐƯỜNG SỐ 16 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16

30. Đường ĐƯỜNG SỐ 17 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17

31. Đường ĐƯỜNG SỐ 18 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 18

32. Đường ĐƯỜNG SỐ 19 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19
Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19

33. Đường ĐƯỜNG SỐ 20 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20

34. Đường ĐƯỜNG SỐ 21 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 21

35. Đường ĐƯỜNG SỐ 22 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22

36. Đường ĐƯỜNG SỐ 23 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 23

37. Đường ĐƯỜNG SỐ 24 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24

38. Đường ĐƯỜNG SỐ 25 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 25

39. Đường ĐƯỜNG SỐ 28 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 28

40. Đường ĐƯỜNG SỐ 29 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 29

41. Đường ĐƯỜNG SỐ 30 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 30

42. Đường ĐƯỜNG SỐ 31 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31

43. Đường ĐƯỜNG SỐ 32 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32

44. Đường ĐƯỜNG SỐ 32A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32A

45. Đường ĐƯỜNG SỐ 33 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 33

46. Đường ĐƯỜNG SỐ 34 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 34

47. Đường ĐƯỜNG SỐ 35 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 35

48. Đường ĐƯỜNG SỐ 36 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 36

49. Đường ĐƯỜNG SỐ 37 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 37

50. Đường ĐƯỜNG SỐ 38 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 38

51. Đường ĐƯỜNG SỐ 39 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 39

52. Đường ĐƯỜNG SỐ 40 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 40

53. Đường ĐƯỜNG SỐ 42 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 42

54. Đường ĐƯỜNG SỐ 43 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 43

55. Đường ĐƯỜNG SỐ 44 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 44

56. Đường ĐƯỜNG SỐ 45 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 45

57. Đường ĐƯỜNG SỐ 46 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 46

58. Đường ĐƯỜNG SỐ 47 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 47

59. Đường ĐƯỜNG SỐ 48 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 48

60. Đường ĐƯỜNG SỐ 49 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 49

61. Đường ĐƯỜNG SỐ 50 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 50

62. Đường HOÀNG DIỆU - Xem giá đất đường HOÀNG DIỆU

63. Đường KHÁNH HỘI - Xem giá đất đường KHÁNH HỘI

64. Đường LÊ QUỐC HƯNG - Xem giá đất đường LÊ QUỐC HƯNG

65. Đường LÊ THẠCH - Xem giá đất đường LÊ THẠCH

66. Đường LÊ VĂN LINH - Xem giá đất đường LÊ VĂN LINH

67. Đường LÊ VĂN LINH NỐI DÀI - Xem giá đất đường LÊ VĂN LINH NỐI DÀI

68. Đường NGÔ VĂN SỞ - Xem giá đất đường NGÔ VĂN SỞ

69. Đường NGUYỄN HỮU HÀO - Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU HÀO

70. Đường NGUYỄN KHOÁI - Xem giá đất đường NGUYỄN KHOÁI

71. Đường NGUYỄN TẤT THÀNH - Xem giá đất đường NGUYỄN TẤT THÀNH

72. Đường NGUYỄN THẦN HIẾN - Xem giá đất đường NGUYỄN THẦN HIẾN

73. Đường NGUYỄN TRƯỜNG Tộ - Xem giá đất đường NGUYỄN TRƯỜNG Tộ

74. Đường TÂN VĨNH - Xem giá đất đường TÂN VĨNH

75. Đường TÔN ĐẢN - Xem giá đất đường TÔN ĐẢN

76. Đường TÔN THẤT THUYẾT - Xem giá đất đường TÔN THẤT THUYẾT

77. Đường TRƯƠNG ĐÌNH HỢI - Xem giá đất đường TRƯƠNG ĐÌNH HỢI

78. Đường VĨNH HỘI - Xem giá đất đường VĨNH HỘI

79. Đường VĨNH KHÁNH - Xem giá đất đường VĨNH KHÁNH

80. Đường XÓM CHIẾU - Xem giá đất đường XÓM CHIẾU

81. Đường MAI LỢI TRINH - Xem giá đất đường MAI LỢI TRINH

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X