Danh sách 97 đường tại Quận 5 ở HCM - cập nhật T5/2022 kèm bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022

Xin chào các bạn, đây là danh sách 97 đường tại Quận 5 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 97 các đường ở Quận 5 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường AN BÌNH - Xem giá đất đường AN BÌNH

2. Đường AN DƯƠNG VƯƠNG - Xem giá đất đường AN DƯƠNG VƯƠNG
Xem giá đất đường AN DƯƠNG VƯƠNG

3. Đường AN ĐIỀM - Xem giá đất đường AN ĐIỀM

4. Đường BẠCH VÂN - Xem giá đất đường BẠCH VÂN

5. Đường BÀ TRIỆU - Xem giá đất đường BÀ TRIỆU

6. Đường BÃI SẬY - Xem giá đất đường BÃI SẬY

7. Đường BÙI HỮU NGHĨA - Xem giá đất đường BÙI HỮU NGHĨA

8. Đường CAO ĐẠT - Xem giá đất đường CAO ĐẠT

9. Đường CHÂU VĂN LIÊM - Xem giá đất đường CHÂU VĂN LIÊM

10. Đường CHIÊU ANH CÁC - Xem giá đất đường CHIÊU ANH CÁC

11. Đường CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG - Xem giá đất đường CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG

12. Đường DƯƠNG TỬ GIANG - Xem giá đất đường DƯƠNG TỬ GIANG

13. Đường ĐẶNG THÁI THÂN - Xem giá đất đường ĐẶNG THÁI THÂN

14. Đường ĐÀO TẤN - Xem giá đất đường ĐÀO TẤN

15. Đường ĐỒ NGỌC THẠNH - Xem giá đất đường ĐỒ NGỌC THẠNH

16. Đường ĐỖ VĂN SỬU - Xem giá đất đường ĐỖ VĂN SỬU

17. Đường GIA PHÚ - Xem giá đất đường GIA PHÚ

18. Đường GÒ CÔNG - Xem giá đất đường GÒ CÔNG

19. Đường HÀ TÔN QUYỀN - Xem giá đất đường HÀ TÔN QUYỀN

20. Đường HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG - Xem giá đất đường HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

21. Đường HỒNG BÀNG - Xem giá đất đường HỒNG BÀNG

22. Đường HỌC LẠC - Xem giá đất đường HỌC LẠC

23. Đường HÙNG VƯƠNG - Xem giá đất đường HÙNG VƯƠNG

24. Đường HUỲNH MẪN ĐẠT - Xem giá đất đường HUỲNH MẪN ĐẠT

25. Đường KIM BIÊN - Xem giá đất đường KIM BIÊN

26. Đường KÝ HOÀ - Xem giá đất đường KÝ HOÀ

27. Đường LÃO TỬ - Xem giá đất đường LÃO TỬ

28. Đường LÊ HỒNG PHONG - Xem giá đất đường LÊ HỒNG PHONG

29. Đường LÊ QUANG ĐỊNH - Xem giá đất đường LÊ QUANG ĐỊNH

30. Đường LƯƠNG NHỮ HỌC - Xem giá đất đường LƯƠNG NHỮ HỌC
Xem giá đất đường LƯƠNG NHỮ HỌC

31. Đường LƯU XUÂN TÍN - Xem giá đất đường LƯU XUÂN TÍN

32. Đường LÝ THƯỜNG KIỆT - Xem giá đất đường LÝ THƯỜNG KIỆT

33. Đường MẠC CỬU - Xem giá đất đường MẠC CỬU

34. Đường MẠC THIÊN TÍCH - Xem giá đất đường MẠC THIÊN TÍCH

35. Đường NGHĨA THỤC - Xem giá đất đường NGHĨA THỤC

36. Đường NGÔ GIA TỰ - Xem giá đất đường NGÔ GIA TỰ

37. Đường NGÔ NHÂN TỊNH - Xem giá đất đường NGÔ NHÂN TỊNH

38. Đường NGÔ QUYỀN - Xem giá đất đường NGÔ QUYỀN

39. Đường NGUYỄN AN KHƯƠNG - Xem giá đất đường NGUYỄN AN KHƯƠNG

40. Đường NGUYỄN ÁN - Xem giá đất đường NGUYỄN ÁN

41. Đường NGUYỄN BIỂU - Xem giá đất đường NGUYỄN BIỂU

42. Đường NGUYỄN CHÍ THANH - Xem giá đất đường NGUYỄN CHÍ THANH

43. Đường NGUYỄN DUY DƯƠNG - Xem giá đất đường NGUYỄN DUY DƯƠNG

44. Đường NGUYỄN KIM - Xem giá đất đường NGUYỄN KIM

45. Đường NGUYỄN THI - Xem giá đất đường NGUYỄN THI

46. Đường NGUYỄN THỊ NHỎ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NHỎ

47. Đường NGUYỄN THỜI TRUNG - Xem giá đất đường NGUYỄN THỜI TRUNG

48. Đường NGUYỄN TRÃI - Xem giá đất đường NGUYỄN TRÃI

49. Đường NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Xem giá đất đường NGUYỄN TRI PHƯƠNG

50. Đường NGUYỄN VĂN CỪ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN CỪ

51. Đường NGUYỄN VĂN ĐỪNG - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN ĐỪNG

52. Đường NHIÊU TÂM - Xem giá đất đường NHIÊU TÂM

53. Đường PHẠM BÂN - Xem giá đất đường PHẠM BÂN

54. Đường PHẠM HỮU CHÍ - Xem giá đất đường PHẠM HỮU CHÍ

55. Đường PHẠM ĐÔN - Xem giá đất đường PHẠM ĐÔN

56. Đường PHAN HUY CHÚ - Xem giá đất đường PHAN HUY CHÚ

57. Đường PHAN PHÚ TIÊN - Xem giá đất đường PHAN PHÚ TIÊN

58. Đường PHAN VĂN KHOẺ - Xem giá đất đường PHAN VĂN KHOẺ

59. Đường PHAN VĂN TRỊ - Xem giá đất đường PHAN VĂN TRỊ

60. Đường PHƯỚC HƯNG - Xem giá đất đường PHƯỚC HƯNG

61. Đường PHÓ CƠ ĐIỀU - Xem giá đất đường PHÓ CƠ ĐIỀU

62. Đường PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG - Xem giá đất đường PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG

63. Đường PHÙNG HƯNG - Xem giá đất đường PHÙNG HƯNG

64. Đường PHÚ GIÁO - Xem giá đất đường PHÚ GIÁO

65. Đường PHÚ HỮU - Xem giá đất đường PHÚ HỮU

66. Đường PHÚ ĐINH - Xem giá đất đường PHÚ ĐINH

67. Đường SƯ VẠN HẠNH - Xem giá đất đường SƯ VẠN HẠNH

68. Đường TÂN HÀNG - Xem giá đất đường TÂN HÀNG

69. Đường TÂN HƯNG - Xem giá đất đường TÂN HƯNG

70. Đường TÂN THÀNH - Xem giá đất đường TÂN THÀNH

71. Đường TĂNG BẠT HỔ - Xem giá đất đường TĂNG BẠT HỔ

72. Đường TẠ UYÊN - Xem giá đất đường TẠ UYÊN

73. Đường TẢN ĐÀ - Xem giá đất đường TẢN ĐÀ

74. Đường THUẬN KIỀU - Xem giá đất đường THUẬN KIỀU

75. Đường TỐNG DUY TÂN - Xem giá đất đường TỐNG DUY TÂN

76. Đường TRẦN BÌNH TRỌNG - Xem giá đất đường TRẦN BÌNH TRỌNG

77. Đường TRẦN CHÁNH CHIẾU - Xem giá đất đường TRẦN CHÁNH CHIẾU

78. Đường TRẦN HOÀ - Xem giá đất đường TRẦN HOÀ

79. Đường TRẦN HƯNG ĐẠO - Xem giá đất đường TRẦN HƯNG ĐẠO

80. Đường TRẦN NHÂN TÔN - Xem giá đất đường TRẦN NHÂN TÔN

81. Đường TRẦN ĐIỆN - Xem giá đất đường TRẦN ĐIỆN

82. Đường TRẦN PHÚ - Xem giá đất đường TRẦN PHÚ

83. Đường TRẦN TƯỚNG CÔNG - Xem giá đất đường TRẦN TƯỚNG CÔNG

84. Đường TRẦN TUẤN KHẢI - Xem giá đất đường TRẦN TUẤN KHẢI

85. Đường VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) - Xem giá đất đường VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ)

86. Đường VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) - Xem giá đất đường VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ)

87. Đường TRẦN XUÂN HOÀ - Xem giá đất đường TRẦN XUÂN HOÀ

88. Đường TRANG TỬ - Xem giá đất đường TRANG TỬ

89. Đường TRIỆU QUANG PHỤC - Xem giá đất đường TRIỆU QUANG PHỤC

90. Đường TRỊNH HOÀI ĐỨC - Xem giá đất đường TRỊNH HOÀI ĐỨC

91. Đường VẠN KIẾP - Xem giá đất đường VẠN KIẾP

92. Đường VẠN TƯỢNG - Xem giá đất đường VẠN TƯỢNG

93. Đường VÕ TRƯỜNG TOẢN - Xem giá đất đường VÕ TRƯỜNG TOẢN

94. Đường VŨ CHÍ HIẾU - Xem giá đất đường VŨ CHÍ HIẾU

95. Đường XÓM CHỈ - Xem giá đất đường XÓM CHỈ

96. Đường XÓM VÔI - Xem giá đất đường XÓM VÔI

97. Đường YẾT KIÊU - Xem giá đất đường YẾT KIÊU

Để lại tin nhắn của bạn

0 Comments

X
X